Kontakt:

email: mecenas (at) mecenas.pl

W razie konieczności nasz pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

Powód kontaktu
zgłaszam błędny / niedziałający link
proponuję dodanie nowego, ciekawego odnośnika
inne uwagi i sugestie

Miejsce na korespondencję:

Imię
Nazwisko
Email
Proszę przepisać kod z obrazka:
(Wielkość znaków ma znaczenie)

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz akceptuję Regulamin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OXILAB w celach realizacji niniejszego zamówienia oraz w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych. Jestem świadomy przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez OXILAB, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

Oxilab zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymiKlienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.